Novosti

Aktivirana nova web prezentacija
Instalirana nova 5-o osna CNC mašina za sečenje i oblikovanje
Od sad u ponudi i ploče rezane na meru debljina 1-1.5 - 2cm